Polityka prywatności

 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony www.feretti.pl oraz serwisów internetowych udostępnianych w domenach www.feretti.pl administrowanych przez Baby Prime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 53 odnoszących się do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.

1. Administrator danych


Zbiór danych użytkowników został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochronych Danych Osobowych i jest wprowadzony do krajowego rejestru zbioru danych osobowych pod numerem …………………………………

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Baby Prime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 53, wpisana do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000684295, NIP 5272812022

2. Gromadzenie danych

Baby Prime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest upoważniona do gromadzenia,
przechowywania i przetwarzania danych, które udostępnia Użytkownik, gdy składa zamówienia w ramach zakupów na stronie www.feretti.pl , w celu umożliwienia korzystania z usług oraz zaspokojenia ewentualnych roszczeń.
Baby Prime Sp. z o.o. jest upoważniona do gromadzenia poniżej wskazanych danych: imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, adres pocztowy zamieszkania, adres dostawy (o ile jest inny od adresu zamieszkania), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu, szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych czy też dane konta bankowego.
Baby Prime Sp. z o.o.  będzie korzystać z udostępnionych danych w celu realizacji złożonego przez użytkownika zamówienia, a także zapewnienia użytkownikowi pełnego dostępu do usług i informacji zawartych na stronie www.feretti.pl,  a także w celu administrowania kontem użytkownika, przeprowadzania i weryfikowania transakcji finansowych powiązanych z płatnościami online, dokonywania ulepszeń na Stronie www.feretti.pl, dostosowanych do potrzeb użytkowników, identyfikacji użytkowników na Stronie oraz przeprowadzania badań rynku i profilowych, dotyczących użytkowników.

Użytkownik, za uprzednim wyrażaniem zgody, może otrzymywać na wskazany adres e-mail informacje o produktach i usługach Baby Prime Sp. z o.o.  
Użytkownik, który posiada na stronie www.feretti.pl   swoje konto, może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące jego zamówień i ich statusu (wykonane, niewykonane i te, które czekają na realizację), a także zarządzać swoimi danymi.
Baby Prime Sp. z o.o. zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobom trzecim.

3. Inne sposoby wykorzystywania danych osobowych

Baby Prime Sp. z o.o. jest uprawniona do wykorzystywania danych osobowych przekazanych przez użytkownika  podczas wykonywania badań opinii i rynku, jedynie do celów statystycznych. Dane użytkownika pozostają anonimowe, a Baby Prime Sp. z o.o. zobowiązuje się nie przekazywać danych osobom trzecim.

Baby Prime Sp. z o.o. jako organizator konkursów wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców konkursu oraz przesyłania ofert. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.

Baby Prime Sp. z o.o. zastrzega sobie uprawnienie do przekazywania danych użytkowników firmom, agentom oraz podwykonawcom swojej grupy, aby zrealizować zamówienie, np. w celu dostarczenia użytkownikowi produktu, pobrania opłaty itp.

Strona internetowa www.feretti.pl może zawierać reklamy podmiotów trzecich, jak również linki, ramki z innych witryn, za które Baby Prime Sp. z o.o. w zakresie odnoszącym się do prywatności, jak i treści przez nie publikowanych odpowiedzialności nie ponosi.

4. COOKIES (ciasteczka)

Przeglądnie strony www.feretti.pl  nie wymaga włączenia obsługi ciasteczek.
Uprzednie włączenie obsługi ciasteczek wymagane jest podczas składania zamówień oraz dokonywania zakupu na stronie www.feretti.pl
Za ciasteczka uznać należy małe pliki tekstowe identyfikujące komputer użytkownika na serwerze Baby Prime Sp. z o.o. jako unikalnego użytkownika.
Ciasteczka (cookies) są przechowywane poprzez przeglądarkę na dysku twardym komputera użytkownika.
Ciasteczka (cookies) są używane do rozpoznania adresu IP użytkownika
Użytkownik może w swojej przeglądarce internetowej wyłączyć usługę ciasteczek, co w znaczny sposób ograniczy jego możliwości korzystania ze strony.
Ciasteczka (cookies) nie służą  gromadzeniu danych osobowych użytkowników, a służą jedynie do usprawnienia korzystania ze strony.
Użytkownik może zgłosić Baby Prime Sp. z o.o. informację, iż nie wyraża zgody na przechowywanie ciasteczek na jego urządzeniach.

Więcej o ciasteczkach  (cookies) można dowiedzieć na stronie:
•    http://wszystkoociasteczkach.pl/

5. Zabezpieczenia

W celu zapewnienia ochrony przed nieupoważnionym lub bezprawnym dostępem do informacji, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji, przypadkowej utracie informacji o użytkowniku Baby Prime Sp. z o.o. dysponuje odpowiednimi środkami bezpieczeństwa: posiadamy protokół SSL pozwalający na nawiązanie bezpiecznego połączenia z użyciem certyfikatów.

Baby Prime Sp. z o.o. podkreśla, iż mimo zastosowania wszystkich powyżej wskazanych środków zabezpieczeń, nie może udzielić gwarancji całkowitego zabezpieczenia w zakresie danych osobowych.

Użytkownik, który posiada konto na stronie www.feretti.pl   jest odpowiedzialny za ochronę swojego komputera oraz hasła przed nieupoważnionym dostępem.

6. Zgoda użytkownika

Korzystanie ze strony oraz przekazanie danych przez użytkownika, oznacza wyrażanie przez niego zgody na wykorzystanie jego danych w sposób określony w przedmiotowej Polityce Prywatności.

7. Ochrona praw

Baby Prime Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom realizację ich uprawnień, wynikających bezpośrednio z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r.,  nr 133, poz. 883, tekst jednolity), m.in. prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawy, a także prawa do kontroli przetwarzania danych.